logo


1 / 3
2 / 3
3 / 3

column2


column2
DEPOSIT டெபாசிட்ஸ்
SERVICES சர்வீஸஸ்
NEWS & EVENTS
தகவல் & நிகழ்வுகள்

Savings Deposit சேமிப்பு கணக்கு

Current Deposit நடப்பு கணக்கு

Recurring Deposit தொடர்ச்சியான கணக்கு

Fixed Deposit நிலையான வைப்பு கணக்கு

Automatic Teller Machine ( ATM)

Safe Deposit Locker பாதுகாப்பு பெட்டகம்

RTGS / NEFT ஆர்டிஜிஎஸ் / நெப்ட்

Demand Draft வரைவோலை

கன்னியாகுமரி மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி இணைய தளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது !!! newஉறுப்பினராக சேருவதற்குரிய விண்ணப்பம் - படிவம் எண்: 16 & படிவம் எண் : 17 new


வாடிக்கையாளர்களுக்கு வங்கிகளின் தனியுரிமை வாக்குறுதிகள் - Privacy promises to customer's new


உறுப்பினராக சேருவதற்குரிய விண்ணப்பம் - படிவம் எண்: 16 & படிவம் எண் : 17new


AGRI LOAN வேளாண் கடன்
NON AGRI LOAN வேளாண் சாரா கடன்
JEWEL LOAN நகை கடன்

பயிர் கடன் CROP LOAN

மத்திய கால கடன் MEDIUM TERM LOAN

நீண்ட கால கடன் LONG TERM LOAN

வீட்டு கடன் HOUSING LOAN

அடமான கடன் PLEDGING LOAN

வாகன கடன் VEHICLE LOAN

தனிநபர் நகைக்கடன் (பொது)JEWEL LOAN
2.00 Lakh to 8.00 Lakh

நகைக்கடன் JEWEL LOAN
Bullet Upto 2.00 Lakh
அரசு நல திட்ட கடன் - GOVT SCHEME LOAN
NON AGRI LOAN வேளாண் சாரா கடன்
மகளிர் வளர்ச்சி கடன்
WOMENS DEVELOPMENT LOAN

டாப்செட்கோ கடன் TABCEDCO LOAN

டாம்கோ கடன் TAMCO

மாற்று திறனாளிகள் கடன் NHFDC LOAN

கூட்டு பொறுப்பு குழு கடன்

சுய உதவி குழு கடன்

சிறு தொழில் கடன்

வியாபார காசு கடன்

சம்பள சான்று கடன்

மகளிர் தொழில் முனைவோர் கடன்

பணிபுரியும் மகளிர் வளர்ச்சி கடன்

மகளிர் சுய உதவி குழு கடன்    மாவட்டத்தின் முக்கிய இடங்கள்
picture1 picture2 picture3 picture4 picture5 picture6 picture3 picture4 picture5 picture6 picture5 picture6